HDP: Nükleer Santral yapma planlarınızdan vazgeçin!

464

Halkların Demokratik Partisi Ekoloji Komisyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri tarafından onaylanan Akkuyu Nükleer Santralı ile ilgili Çevre Düzeni Planı’nın iptalini talep etti.

MYK Üyesi Beyza Üstün, HDP Ekoloji Komisyonu adına iktidara yönelik şu uyarılarda bulundu:

Nükleer santral yapma planlarınızdan vazgeçin

”10 Ekim 2016’da Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Akkuyu Nükleer Santralı’nın işaretli olduğu 1/100.000 Ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı oylandı. Plan, meclis üyelerinin çoğunluk oyu ile kabul edildi.

Planın 10 Ekim günü Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaya sunulması; 11 Ekim 2016 tarihinde Türkiye’ye gelen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ve aynı gün hükümetler arası imzalanan “Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi” anlaşmasına denk gelmesi rastlantı değil.

11 Ekim günü yapılan Erdoğan-Putin arasındaki görüşme ve anlaşmada, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyacağı iddia edilen Akkuyu Nükleer Santralı Projesi’ndeki çalışmalara devam edilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı.

Karşılığında, Rusya’nın Türkiye’den gıda alımına uygulanan kısıtlama ve yasaklarda düzenleme yapıldığı, Türkiye’den narenciye alımlarına başlanacağı; Rus Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) Türk füzelerinin tasarımı ve uzaya fırlatılması ihalesine katılmaya hazır olduğu; Rusya-Türkiye arası turizmin güçlendirilmesi gerektiği açıklamaları ardı ardına yapıldı.

10 Ekim 2016’da Putin-Erdoğan arasında enerji hattına bağlı yapılan anlaşmalarla asıl garantilenen ise; 2010’da ilk kez iki ülke arasında imzalanan Akkuyu Nükleer Santralı’nın yapımına başlanmasıydı. Görüşmeden bir gün önce Mersin’de yapılan oylamanın amacı ise Akkuyu Nükleer Santral yapımını planla yürürlüğe sokmaktı.

Bir yandan doğalgaz boru hattı anlaşması yapılırken, diğer taraftan Akkuyu Nükleer Santralı, 1/100.000’lik Mersin Çevre Nazım Planı’na işlendi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından planın onanması ile meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Bizler, bu coğrafyada yaşayan halklar olarak, başta Akkuyu Nükleer Santralı olmak üzere yapımı planlanan nükleer santralların enerji politikası nedeniyle olmadığını biliyoruz. Mersin Akkuyu’da veya başka nerede nükleer santral yapılırsa yapılsın; biliyoruz ki, Anadolu, Mezopotamya ve Trakya’da toprakların, sulak alanların nükleer atık depo sahası haline gelmesi meşrulaşacak, nükleere dayalı savaş sanayi için zemin hazırlanmış olacak.

Bu nedenle planda Akkuyu Nükleer Santralı için koyulan şerhin, plana red oylarının ve Mersin halkının iradesinin dikkate alınması,  1/100.000’lik Mersin Çevre Düzenleme Nazım Planı’nın tümünün iptal edilmesi gerekmektedir.

Kararımız açık ve nettir. Bizler, bu coğrafyada yaşayan halklar olarak; Akkuyu’da veya başka bir yerde nükleer santraller, nükleere dayalı üretimler istemiyoruz. Bunun aksine yapılan tüm uygulama ve yürütmelerin karşısında olacağız.”