Katolik lideri Papa Fransiscus: İdam cezası kabul edilemez

397

Katolik dünyasının lideri Papa Fransiscus, idam cezasının kabul edilemez olduğunu Katolik Kilisesi Kateşizmi’ne ekledi. Kateşizm, Katolik inancını, ahlakını ve öğretisini özetliyor.

Kateşizmin 1992 versiyonunda aşırı durumlarda idam cezası hoş görülüyordu. Hıristiyan dünyasının lideri Papa Franciscus (Jorge Mario Bergoglio), kilisenin bundan böyle kararlı bir şekilde idam cezasının kaldırılmasına angaje olmasını istedi.İdam cezası dünyanın her tarafında “kabul edilemez” olarak değerlendirildi. Topluma yeniden entegrasyonları konusunda sık sık tutuklular ve avukatlarını ziyaret eden Arjantinli Papa, bir insanın infazı için “Kurbana adaleti geri vermiyor ama intikamı alevlendiriyor” dedi. Papa, Eylül 2015’te Amerikan Kongresi önünde de “her aşamasında insan yaşamını korumak” gerektiğini söylemişti. Önceki papa II. Jean Paul de 1999 yılında ABD’ye ziyaretinde bu vesileyle idam cezasının kaldırılmasını istemişti. Papa Franciscus, Ekim ayında Kateşizmde idama ilişkin öğretilerin yeniden yazılmasını isterken, geçmişte Katolik Kilisesi’nin de yüzlerce yıl “bu aşırı ve insanlık dışı pratiğe” başvurduğunu kabul etmişti.

Onlarca idam
Uluslararası Af Örgütü, 2017 yılında 53 ülkede en az 2.591 kişinin idama mahkum edildiğini ve yaklaşık 1.000 (bin) kişinin idam edildiğini rapor etmişti. Bu bilanço, binlerce kişiye idam cezasının verildiği Çin’i kapsamıyor. Çin, resmi olarak idamlara ilişkin bilgi paylaşmıyor. Dünya ülkelerinin üçte ikisi idam cezasını hukukta veya pratikte kaldırdı. Kateşizmin Fransızca versiyonunda, kilisenin idam cezasını “kişisel onuru yaralayan insanlık dışı bir tedbir” olarak öğreteceği belirtilirken,İtalyan,İngilizce, Almanca,İspanyolca ve Portekizce versiyonlarında “kabul edilemez tedbir” ifadesi kullanılıyor.
(Y.Yaşam)