Kerem Çiftçi yazdı: Dinamik Süreçlerde Barışın İpucunu Aramak

5441

Kesintisiz çatışma alanlarında bile demokratik barışçıl bir çözüm olanağının yol-yöntemlerini aramak hayati derece önemlidir. İnsanı yaşatan siyasi/diplomatik her onurlu girişim kıymetlidir.

Efrin denklemi Kürt sorunsalının yönünü de belirleyecektir! İlişki-çelişki denklemini yeniden kuracaktır! Dünyanın gözetiminde Kürtlerin 4 parçadaki özgürlük taleplerine cevap verecek bir mekanizmanın sancıları çekiliyor.

Dünyadaki tüm Kürtler ulusal bir ruh yaratan Efrin’e odaklanmalı ve bunu yüzyıllara yayılacak bir kazanıma dönüştürebilmelidirler! Yeni dünyadaki Kürt denklemi Efrin de şekilleniyor! Avrupa başta olmak üzere Kürt diyaspora kitlesinin ve dostlarının aktif-üretken misyonu bu amaca küçümsenmeyecek bir katkı sunuyor!

RTE’nin Efrin yenilgisi ve çözülüşüne eşlik eden çöküşü, Ortadoğu da bir Kürt-Türk-Arap barışının kapılarını ardına kadar açacaktır! KHÖ Sayın Öcalan’ı yeniden masaya güçlü bir şekilde oturtacaktır Efrin zaferi Ortadoğu’ya da rahat bir soluk aldıracaktır.

Efrin savaşı uluslar arası güç odaklarının direkt içinde olduğu çok boyutlu bir savaştır! Kürt halkının kaderini çizecek vektörün ana merkez üssü Efrindir! Amed-Hewler-Mahabat-Kerkük-Şengal-Süleymaniye de bu aktif Efrin direniş denkleminin içindedir!

Kürdistan özgürlük hareketinin kesintisiz mücadelesi sayesinde Kürt sorunu gündemleşerek artık çözümünü dayattığı çok aktörlü bir dünya sorununa dönüşmüştür! Bu efsane devrim mücadelesi Kürtleri dünyaya tanıtmıştır.  Oluşturulmak istenen olumsuz algılara ve tüm kirli-çarpık çıkarlara rağmen kesintisiz direniş, bu algıyı yerle bir etmiştir. Bu mücadele aynı zamanda demokratik çözüm olasılığını da yaratan tutkulu bir barışın savaşımıdır!

Herkes bu süreçte PKK’nin savaşı tüm Türkiye’ye taşırmasını beklerken hamle üstünlüğünü ve tedbiri elden bırakmadan vakur ve de son derece sağduyulu bu tavırla şoke olmuşlardır! Oysa PKK tam bağımsız bir öz sabır hareketidir! Büyük oyunu önceden görmüştür ve oyuna gelmemiştir! Kör bir Türk-Kürt savaşı üzerinden tüm kazanımların ve her yönüyle esnek avantajların ortadan kaldırılmak istendiğini görmüştür! Barış ve demokratik dönüşümün kapılarını hep açık tutarak politik insani dengeleri gözeterek farklılığını ortaya koymuştur! RTE’nin politik körlüğünü ve faşizan çapsızlığını görerek halkları çatıştıracak tuzağa düşmemiştir. Bu hamlenin kıymetini Kürt halkı ve Türk halkı yakın süreçte görecektir!

Geleceği gören ve ona göre hamle kuran politik öngörü feraseti devrimci öncülükte çok önemlidir! Siyasette de dirençli öncülük her baba yiğidin harcı değildir Ortadoğu’da! Dünya mazlum ve onurlu Kürt halkını ve özgürlük hareketini Efrin’de yeniden tanıyor ve de tanımlıyor!

Dünyanın optimum dengelerini dikkate alan politik bir yaklaşım söz konusudur. ABD-Rusya ilişki ve çelişkileri bu sürecin gidişatını belirleyecektir. RTE sonrası Türkiye’nin rotasını yeniden çizmek de olasılıklar arasındadır. Böylesi dinamik bir süreçte duygusallık felaket getirir. Somut sonuçlar yaratacak soğukkanlı ve gerçekçi hamlelere ihtiyaç vardır. Ekonomik çökertme de bu hamlelerden biridir. RTE sonrası Türk ve Kürtleri bir cephede buluşturmak da yeni sürecin planları arasında konuşulan seçeneklerden biridir.

Büyük bir güce ve jeopolitik aktöre dönüşen Kürtleri statüsüz olarak bu yeni dinamik sürecin dışında tutmak olanaksızdır! Türk seçkinleri de tüm güçlerini ve tavizlerini Kürtleri denklem dışında bırakmak üzerine kurmuşlardır. Lakin Ortadoğu hiç kimsenin kabul-ret ölçülerine göre şekillenmiyor ve gönüllerine göre sonuçlar da yaratmıyor! İşte tam bu noktada dünya sistemlerinin çıkarları devreye giriyor; ara formüller, politik uzlaşılar üretiliyor!

KÖH öncülüğünde Kürt halkı tarihinin en verimli askeri, diplomatik ve ilkeli ittifaklarını geliştiriyor. Türkiye bu örgütlü güç karşısında sosyal, siyasal, askeri ve en önemlisi de ekonomik olarak bu savaşı sürdüremez duruma düşmüştür ve çöküşün eşiğine gelmiştir. Ekonomisinin yazı çıkarması bile şüphelidir!

KÖH ise Ortadoğu özgünlüğünde politik olgunluğun manifestosunu tedbirli sabrın altın harfleriyle yazıyor. Dört parça Kürdistan’ı kapsayan stratejisini ustalıkla hayata geçirerek hem büyük tehlikeler altında olan kazanımlarını koruyor hem de ilkeli ittifaklar üzerinden özgürlük umudunu diri tutmayı başarıyor! Politik satranç oyununu kuralına göre oynuyor ve birçok karşı hamleyi başlamadan sonlandırıyor! Ufukta umudu daha da pekiştirecek sürprizler gözlemleniyor! Sykes Picot’u hükümsüz kılan Efrin direnişi, Kürt özgürlük hareketinin tarihi yeniden düzeltme hamlesidir!

KEREM ÇİFTÇİ – ARYEN HABER