Meslek örgütleri: Bakanlık görevini kötüye kullanıyor

228

Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Tabipler Birliği (TTB) üyelerine açılan idari soruşturmaya, meslek örgütleri ve sendika temsilcileri tepki gösterdi. TMMOB Genel Merkezi’nde yapılan ortak basın toplantısına KESK Eşbaşkanı Aysun Gezen, DİSK Genel başkanı Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman katıldı.

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması sonrası hedef alındığını hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı’nın TTB Merkez Kurul üyelerine yönelik baskılar ve idari soruşturmalarının devam ettiğini vurguladı.

‘TTB’nin özerkliği kaldırılıyor’
Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamalarla TTB’yi etkisiz kılmak, faaliyetlerini engellemek ve baskı altına almak istediğine dikkat çeken Koramaz, “Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarının sağlık, sağlık hakkı ve insan hakları açısından değerlendirilmesi için TTB’nin özerkliği ve özerk kalması tüm toplum açısından çok önemlidir. Ancak siyasal iktidar bu özerkliği ortadan kaldırmak istemektedir” diye belirtti.

‘TTB’nin tavrını destekliyoruz’
TTB MK üyelerinin meslek kuruluşunda yürüttükleri faaliyetlerin Anayasal bir hak olduğunun altını çizen Koramaz, idari işlem yapılmasının görevi kötüye kullanmak olduğunu ve kabul edilemez olduğunu belirterek, “TTB’nin savaş karşıtı ve barıştan yana olan tavrını desteklediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı’nı da görevi kötüye kullanmamaya çağırıyoruz” diye konuştu.
(Y.Yaşam)